Nº11 (2022)

Nº11 (2022)

LIBROS RECIBIDOS

Mínguez, Víctor, La biblioteca barroca. Un itinerario bibliófilo por la cultura simbólica áurea, Pamplona, EUNSA, 2021. ISBN: 978-84-313-3676-9.

 

* Bazzotti, Ugo, «Segni di chiare virtù». Emblemi per Francesco II Gonzaga e Isabella d'Este nel Palazzo di San Sebastiano a Mantova, Presentazione di David Ekserdjian, Mantova, Il Rio, 2021.

 

* Vives, Joan Lluís, Emblemes o escortes de l'ànima. Edició, introducció i traducció de Francesc X. Blay Meseguer, Alicante, Universitat d'Alacant, 2022. 112 pp. ISBN 978-84-9717-772-6.